Aktualnie znajdujesz się na:

Ruszył nabór wniosków o wpis na listę komisji bioetycznych uprawnionych do sporządzania oceny etycznej badań klinicznych

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu formularza do składania wniosków o wpis na listę komisji bioetycznych uprawnionych do oceny etycznej badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

W zakładce „Wnioski” i „Wniosek o wpis na listę komisji uprawnionych” zalecamy zapoznanie się z „Instrukcją” postępowania przy uzyskiwaniu wpisu na listę przez Komisję Bioetyczną, a także załącznikiem do instrukcji – „Wytyczne dla regulaminów Komisji Bioetycznych”.

Formularz jest dostępny na naszej stronie internetowej pod adresem: https://nkb.gov.pl/nkb/form/dodaj28,Wniosek-o-wpis-na-liste-komisji-bioetycznych-uprawnionych-do-dokonania-oceny-ety.html.

Wzory dokumentów dołączanych do formularza są dostępne pod adresem: https://nkb.gov.pl/nkb/wnioski/wniosek-o-wpis-na-liste-komisj/dokumenty/2185,Dokumenty-do-pobrania.html

Komisje wpisane na listę prowadzoną przez Przewodniczącego NKB będą uprawnione do sporządzania oceny etycznej badań klinicznych.

Zachęcamy do składania wniosków o wpis na listę przez komisje bioetyczne.

Opcje strony

do góry