Aktualnie znajdujesz się na:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie regulaminu Naczelnej Komisji Bioetycznej do spraw Badań Klinicznych

W dniu 26 sierpnia 2023 r.  weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie regulaminu Naczelnej Komisji Bioetycznej do spraw Badań Klinicznych. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1702).

Rozporządzenie określa  tryb pracy Naczelnej Komisji Bioetycznej, sposób wypłaty wynagrodzeń przewodniczącemu Naczelnej Komisji Bioetycznej i jego zastępcy, członkowi zespołu opiniującego, przedstawicielowi i ekspertowi, którzy biorą udział w dokonywaniu oceny etycznej badania klinicznego. Regulamin określa również sposób prowadzenia szkoleń dla członków komisji bioetycznych z zakresu bioetyki i metodologii badań naukowych z udziałem ludzi lub z użyciem ludzkiego materiału biologicznego oraz dla osób zapewniających obsługę komisji bioetycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001702

 

Opcje strony

do góry