CZŁONKOWIE NACZELNEJ KOMISJI BIOETYCZNEJ

Przewodniczący Naczelnej Komisji Bioetycznej

Zastępca Przewodniczącego Naczelnej Komisji Bioetycznej

  Pani prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska

  Pani prof. dr hab. n. prawn. Monika Urbaniak

I grupa - przedstawiciel w dyscyplinie naukowej:
nauki medyczne, nauki farmaceutyczne lub nauki o zdrowiu
 1. Pani prof. dr. hab. n. med. Ewa Barcz;
 2. Pani prof. dr hab. Ewa Baum;
 3. Pan dr hab. n. med. Jan Biegus;
 4. Pani prof. dr hab. n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska;
 5. Pani prof. dr hab. n. med. Maria Dudziak;
 6. Pan prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert;
 7. Pan prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos;
 8. Pan prof. dr hab. n. med. Mariusz Goniewicz;
 9. Pan prof. dr hab. n. farm. Edmund Grześkowiak;
 10. Pani prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska;
 11. Pan prof. dr hab. n. med. Jacek Nikliński;
 12. Pani prof. dr hab. n. med. Joanna Pawłowska;
 13. Pan prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski;
 14. Pani dr hab. n med. Aleksandra Wesołowska.
 15. Pan dr hab. Jakub Pawlikowski 
II grupa - przedstawiciel w dyscyplinie naukowej:
filozofia, nauki teologiczne
 1. Ks. prof. dr hab. Waldemar Cisło;
 2. Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński;
 3. Pan prof. dr hab. Paweł Łuków;
 4. Pani prof. dr hab. Marta Soniewicka;
 5. Ks. prof. dr hab. Paweł Prüfer;
III grupa - przedstawiciel w dyscyplinie naukowej
nauki prawne
 1. Pani prof. dr hab. n. prawn. Joanna Agnieszka Haberko;
 2. Pan Mecenas Damian Jakubik;
 3. Pani prof. dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska;
 4. Pani Mecenas Eunika Książkiewicz;
 5. Pani prof. dr hab. n. prawn. Monika Urbaniak;
 6. Pani dr n. prawn. Katarzyna Lenczowska –Soboń;
IV grupa - przedstawiciel organizacji,
których celem statutowym jest ochrona praw pacjentów
 1. Pan Igor Grzesiak;
 2. Pani Urszula Jaworska;
 3. Pani Magdalena Kołodziej;

 

Opcje strony

do góry