Lista komisji bioetycznych uprawnionych do dokonywania oceny etycznej badania klinicznego produktu leczniczego

Nazwa komisji bioetycznej Strona internetowa

Komisja Bioetyczna Uniwersytetu Rzeszowskiego

https://www.ur.edu.pl/pl/uniwersytet/nauka/komisja-bioetyczna-ur 

Komisja Bioetyczna przy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

https://www.cmkp.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/komisja-bioetyczna
Komisja Bioetyczna Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego https://wim.mil.pl/nauka-i-ksztalcenie/komisja-bioetyczna-wim-pib/ 

 

Opcje strony

do góry