Rejestr organizacji pacjenckich Rzecznika Praw Pacjenta

Od 14 kwietnia 2023 roku Rzecznik Praw Pacjenta prowadzi rejestr organizacji pacjentów - stowarzyszeń oraz fundacji, które posiadają wpis do KRS zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104, ze zmianami) Prawo o stowarzyszeniach lub ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. 1984 Nr 21 poz. 97, ze zmianami) o fundacjach, a ich cele statutowe obejmują działania na rzecz pacjentów, takie jak ochrona praw pacjentów, promocja zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowotna.

Wykaz organizacji pacjentów jest prowadzony elektronicznie i jest jawny, udostępniany na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta.

W skład Naczelnej Komisji Bioetycznej wchodzą przedstawiciele organizacji reprezentujących interesy pacjentów, wpisane do wykazu Rzecznika Praw Pacjenta. 

Opcje strony

do góry