Aktualnie znajdujesz się na:

ZAPOWIEDŹ: Szkolenie dla przedstawicieli pacjentów

Naczelna Komisja Bioetyczna ds. Badań Klinicznych we współpracy z reprezentantami organizacji pacjenckich niebawe rozpocznie prace nad szkoleniem, skierowanym do przedstawicieli pacjentów, z zakresu opiniowania wniosków o ocenę etyczną badań klinicznych, uwzględniając perspektywę uczestnika badania klinicznego. Szkolenie ma na celu przybliżenie regulacji prawnych dotyczących oceny etycznej, aspektów prawnych i praktycznych udzielania świadomej zgody, przybliżenie dokumentacji skierowanej do uczestnika badania klinicznego i/lub jego opiekuna, oraz procesu udzielania świadomej zgody na udział w badaniu klinicznym.

 

Szkolenie, planowane na październik tego roku, odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom, następnie zostanie zamieszczone na platformie w formie e-learningu. Po zakończonym kursie przewidziany jest egzamin teoretyczny. Planowana jest również część warsztatowa – opiniowanie dokumentacji badania klinicznego.

 

Już teraz serdecznie zapraszamy!

 

Opcje strony

do góry