Aktualnie znajdujesz się na:

Kryteria wymagane od osób ubiegających się o wpis do Bazy kandydatów na przedstawicieli pacjentów przy Naczelnej Komisji Bioetycznej

W dniu 12 stycznie br. Przewodnicząca Naczelnej Komisji Bioetycznej, Pani prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska, wydała Zarządzenie Przewodniczącego Naczelnej Komisji Bioetycznej w sprawie określenia kryteriów wymaganych od osób reprezentujących uczestników badania klinicznego albo pacjentów.

Kryteria włączenia do Bazy kandydatów na przedstawicieli pacjentów przy Naczelnej Komisji Bioetycznej określone w Zarządzeniu mają na celu wyłonienie, spośród ubiegających się o wpis, osób znających specyfikę prowadzenia badań klinicznych. Zagwarantuje to ochronę praw i interesów oraz dobrostanu i bezpieczeństwa uczestników badań klinicznych podczas oceny etycznej wniosków o pozwolenie na badanie kliniczne opiniowanych przez Naczelną Komisję Bioetyczną.

Opcje strony

do góry