Aktualnie znajdujesz się na:

OPŁATY ZA ZŁOŻENIE WNIOSKU

Zgodnie z art.58 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. U. z 2023 r. poz. 605) sponsor dokonuje opłaty za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na:

  1. badania klinicznego produktów leczniczych stosowanych u ludzi,
  2. istotnej zmiany badania klinicznego produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

Dowód uiszczenia opłaty na rzecz Agencji Badań Medycznych dołącza się do wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne.

 

 

Opłaty wnosi się za wnioski złożone w systemie CTIS od dnia 1 lipca 2023 r.

 

Opcje strony

do góry