Opłaty wnosi się na rachunek bankowy: 

Agencji Badań Medycznych - Naczelna Komisja Bioetyczna - ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa,
prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego - Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Numer rachunku: 58 1130 1017 0020 1535 9520 0011

Kod SWIFT Bank Gospodarstwa Krajowego: GOSKPLPW

BIC / SWIFT: GOSKPLPWXXX Polska

IBAN Bank Gospodarstwa Krajowego: PL + pełny numer rachunku

 

Wytyczne dotyczące płatności i zwrotów:

  1. W tytule przelewu należy podać oznaczenia wskazane w poniższych tabelach – ostatnia kolumna "Wymagany tytuł przelewu" (zamiast trial number proszę wpisać numer EU CT)
  2. Zgodnie z art. 58 ust. 4 USTAWY z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi :  Opłaty należne z tytułu złożenia różnych wniosków uiszcza się oddzielnie
  3. Opłaty uiszcza się maksymalnie 10 dni przed datą złożenia wniosku w systemie CTIS
  4. Opłaty, do których w ciągu 60 dni od wpłynięcia nie pojawią się wnioski w CTIS podlegają zwrotowi.
  5. W przypadku zwrotów opłat prosimy o przesłanie wniosku o zwrot ze wskazaniem numeru konta, SWIFT, IBAN na adres mailowy sekretariat@nkb.gov.pl

Agencja Badań Medycznych uprzejmie informuje, że w przypadku dokonywania przelewów zagranicznych metodą SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) należy wybrać opcję, w której przewalutowanie oraz opcje podziału kosztów ponosi nadawca przelewu - opcja OUR
Przelew SWIFT odbywa się z udziałem banków pośredniczących, które zwykle naliczają opłaty, co może mieć wpływ na wysokość opłaty wnoszonej na konto Agencji.
Agencja Badań Medycznych nie ponosi kosztów opłat bankowych

 

Opcje strony

do góry